JR Kurume Daigaku-mae Station Kyudai Main Line,Fukuoka

kurumedaigakumae